Klimasats-prosjekt

Bærekraftig mobilitet i Agder fylkeskommune

Prosjektnavn: Bærekraftig mobilitet i Agder fylkeskommune
Fylke: Agder (N)
Søker: AGDER FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Elsykkel, Forprosjekt, Reisevaner