Klimasats-prosjekt

Benterud skole påbygg

Prosjektnavn: Benterud skole påbygg
Fylke: Viken (N)
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg