Klimasats-prosjekt

Biogassanlegg Hålogaland

Prosjektnavn: Biogassanlegg Hålogaland
Fylke: Nordland (N)
Søker: Narvik kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Biogass