Klimasats-prosjekt

Blå - hvit faktor

Prosjektnavn: Blå - hvit faktor
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Gjøvik kommune
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging