Klimasats-prosjekt

Bonden i det grønne skiftet

Prosjektnavn: Bonden i det grønne skiftet
Fylke: Innlandet (N)
Søker: GAUSDAL KOMMUNE
Tilskudd: 80 850
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Landbruk og skog

Kommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer skal ha en serie på seks møter om klimatiltak i landbruket. Møtene arrangeres av landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, og formålet er kompetanseheving om klimatiltak for bønder og for landbrukskontoret selv.

Relevante lenker