Klimasats-prosjekt

Bonden i det grønne skiftet

Prosjektnavn: Bonden i det grønne skiftet
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Gausdal kommune
Tilskudd: 80 850
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Landbruk og skog