Klimasats-prosjekt

Bruk av biogassdrevet kjøretøy for slamhenting

Prosjektnavn: Bruk av biogassdrevet kjøretøy for slamhenting
Fylke: Viken (N)
Søker: Enebakk kommune Teknisk Avdeling
Tilskudd: 450 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Biogass, Maskiner og kjøretøy