Klimasats-prosjekt

Bruk av klimavennlig teknologi – Raufosshallen

Prosjektnavn: Bruk av klimavennlig teknologi – Raufosshallen
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Vestre Toten kommune
Tilskudd: 1 537 500
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg