Klimasats-prosjekt

Bruk av verktøyet "Kortreist stein" (SteinLCA)

Prosjektnavn: Bruk av verktøyet "Kortreist stein" (SteinLCA)
Fylke: Oslo (N)
Søker: Oslo kommune Vann- Og Avløpsetaten
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Avfall og deponi