Klimasats-prosjekt

Bunkring av LBG i Ålesund Havn

Prosjektnavn: Bunkring av LBG i Ålesund Havn
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: ÅLESUND KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Forprosjekt, Sjøtransport