Klimasats-prosjekt

Bygg i tre - Omsorgsbustader

Prosjektnavn: Bygg i tre - Omsorgsbustader
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: Tokke kommune
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg