Klimasats-prosjekt

Bygg i Tre Buskerud

Prosjektnavn: Bygg i Tre Buskerud
Fylke: Viken (N)
Søker: KONGSBERG KOMMUNE
Tilskudd: 275 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Nettverk

Nettverket består av kommunene Kongsberg, Modum, Sigdal, Krødsherad, Drammen, Øvre Eiker, Ringerike, Rollag, Hole, Flesberg, og Nore og Uvdal.

Relevante lenker