Klimasats-prosjekt

Bygg i Tre Buskerud

Prosjektnavn: Bygg i Tre Buskerud
Fylke: Viken (N)
Søker: Kongsberg kommune
Tilskudd: 275 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Nettverk