Klimasats-prosjekt

BYGG i TRE Vestfold Telemark

Prosjektnavn: BYGG i TRE Vestfold Telemark
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: Fyresdal kommune
Tilskudd: 625 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Nettverk