Klimasats-prosjekt

Case-studie som grunnlag for klimaveileder

Prosjektnavn: Case-studie som grunnlag for klimaveileder
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Skaun kommune
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging