Klimasats-prosjekt

Deling og bærekraft i byutviklingsprosjekter

Prosjektnavn: Deling og bærekraft i byutviklingsprosjekter
Fylke: Oslo (N)
Søker: Oslo kommune Plan- Og Bygningsetaten
Tilskudd: 475 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging