Klimasats-prosjekt

Deling og bærekraft i byutviklingsprosjekter

Prosjektnavn: Deling og bærekraft i byutviklingsprosjekter
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Tilskudd: 475 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging

Oslo kommune ved Futurebuilt skal fremme omstillingen til et lavutslippssamfunn gjennom pilotprosjekter innen bygg og byutvikling.

Prosjektene skal bidra til at kommunen reduserer klimagassutslipp ved å tilrettelegge for deling, både av utstyr, men også av areal- og ressursbruk.