Klimasats-prosjekt

Digitale og sirkulære verdikjeder

Prosjektnavn: Digitale og sirkulære verdikjeder
Fylke: Rogaland (N)
Søker: ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 151 500
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Avfall og deponi, Forprosjekt