Klimasats-prosjekt

Effektivisering av bildrift i en stor landkommune

Prosjektnavn: Effektivisering av bildrift i en stor landkommune
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: Rauma kommune
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Transportplanlegging