Klimasats-prosjekt

Elektrisk hjullaster

Prosjektnavn: Elektrisk hjullaster
Fylke: Rogaland (N)
Søker: Sandnes kommune
Tilskudd: 120 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy