Klimasats-prosjekt

Elektrisk lastebil

Prosjektnavn: Elektrisk lastebil
Fylke: Rogaland (N)
Søker: Sandnes kommune
Tilskudd: 2 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy

Sandnes kommune har fått støtte til anskaffelse av en elektrisk lastebil.