Klimasats-prosjekt

Elektriske Bortelid

Prosjektnavn: Elektriske Bortelid
Fylke: Agder (N)
Søker: Åseral kommune
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Forprosjekt, Lade annet, Transportplanlegging