Klimasats-prosjekt

Samarbeid for nullutsleppsfly på Vestlandet

Prosjektnavn: Samarbeid for nullutsleppsfly på Vestlandet
Fylke: Vestland (N)
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Forprosjekt, Luftfart
Relevante lenker