Klimasats-prosjekt

Elfly-konsortium i Vestland

Prosjektnavn: Elfly-konsortium i Vestland
Fylke: Vestland (N)
Søker: Vestland fylkeskommune
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Forprosjekt, Luftfart

Relevante lenker