Klimasats-prosjekt

Elsykkelordning for ansatte i Nordland Fk

Prosjektnavn: Elsykkelordning for ansatte i Nordland Fk
Fylke: Nordland (N)
Søker: Nordland fylkeskommune
Tilskudd: 140 500
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Elsykkel