Klimasats-prosjekt

Emblem skule

Prosjektnavn: Emblem skule
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: ÅLESUND KOMMUNALE EIENDOM KF
Tilskudd: 2 437 500
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg