Klimasats-prosjekt

Energi og klima i Sør-Østerdal

Prosjektnavn: Energi og klima i Sør-Østerdal
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Regionrådet For Sør-østerdal
Tilskudd: 75 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Nettverk