Klimasats-prosjekt

Energihub for nullutslipp i Trondheim havn

Prosjektnavn: Energihub for nullutslipp i Trondheim havn
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Energi, Forprosjekt, Sjøtransport