Klimasats-prosjekt

Etablere 2stk ladepunkter

Prosjektnavn: Etablere 2stk ladepunkter
Fylke: Rogaland (N)
Søker: Strand kommune
Tilskudd: 40 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler