Klimasats-prosjekt

Etablering av ti ladepunkter for elbil

Prosjektnavn: Etablering av ti ladepunkter for elbil
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: SENJA KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler