Klimasats-prosjekt

Etablering av et felles bærekraftssenter

Prosjektnavn: Etablering av et felles bærekraftssenter
Fylke: Viken (N)
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Avfall og deponi, Forprosjekt