Klimasats-prosjekt

Etablering av ladestasjoner for tjenestebiler

Prosjektnavn: Etablering av ladestasjoner for tjenestebiler
Fylke: Nordland (N)
Søker: Sortland kommune / Suorttá Souhkan
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler