Klimasats-prosjekt

Ettersorteringsanlegg for avfall i Ålesundregionen

Prosjektnavn: Ettersorteringsanlegg for avfall i Ålesundregionen
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: ÅLESUND KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Avfall og deponi