Klimasats-prosjekt

Fagnotat for håndtering av overskuddsmasser

Prosjektnavn: Fagnotat for håndtering av overskuddsmasser
Fylke: Rogaland (N)
Søker: Sandnes kommune
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Transportplanlegging