Klimasats-prosjekt

Fagnotat for håndtering av overskuddsmasser

Prosjektnavn: Fagnotat for håndtering av overskuddsmasser
Fylke: Rogaland (N)
Søker: SANDNES KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Avfall og deponi, Transportplanlegging

Sandnes kommune skal utarbeide et fagotat for klimavennlig håndtering av overskuddsmasser som skal inngå i kommuneplanen. Kommunen har et mål om at 70% av overskuddsmassene skal gjenvinnes og gjenbrukes. 

Relevante lenker