Klimasats-prosjekt

Felles forprosjekt for VA og infrastruktur

Prosjektnavn: Felles forprosjekt for VA og infrastruktur
Fylke: Viken (N)
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Lørenskog kommune vil utrede klimagassreduserende tiltak på tvers av prosjekter innen vann og avløp og annen infrastruktur. Kommunen vil blant annet se på gjenbruk, lavkarbonbetong, lavkarbonasfalt og fossilfrie byggeplasser.