Klimasats-prosjekt

Felles forprosjekt for VA og infrastruktur

Prosjektnavn: Felles forprosjekt for VA og infrastruktur
Fylke: Viken (N)
Søker: Lørenskog kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt