Klimasats-prosjekt

Finnskogsykkel: elsykkelutlån i Grue

Prosjektnavn: Finnskogsykkel: elsykkelutlån i Grue
Fylke: Innlandet (N)
Søker: GRUE KOMMUNE
Tilskudd: 141 500
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Elsykkel

Grue kommune skal kjøpe seks elsykler og én ellastesykkel for utlån til innbyggere.

Relevante lenker