Klimasats-prosjekt

Finnskogsykkel: elsykkelutlån i Grue

Prosjektnavn: Finnskogsykkel: elsykkelutlån i Grue
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Grue kommune
Tilskudd: 141 500
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Elsykkel