Klimasats-prosjekt

Fjellhamar skole – utslippsreduksjon på byggeplass og gjenbruk av materialer

Prosjektnavn: Fjellhamar skole – utslippsreduksjon på byggeplass og gjenbruk av materialer
Fylke: Viken (N)
Søker: Lørenskog kommune
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass