Klimasats-prosjekt

Foregangsby for utslippsfri tungtransport

Prosjektnavn: Foregangsby for utslippsfri tungtransport
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE KLIMAETATEN
Tilskudd: 4 275 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy, Reisevaner