Klimasats-prosjekt

Forprosjekt - samordnet varedistribusjon

Prosjektnavn: Forprosjekt - samordnet varedistribusjon
Fylke: Viken (N)
Søker: Indre Østfold kommune
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Forprosjekt, Transportplanlegging