Klimasats-prosjekt

Forprosjekt samordnet varedistribusjon

Prosjektnavn: Forprosjekt samordnet varedistribusjon
Fylke: Viken (N)
Søker: INDRE ØSTFOLD KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Forprosjekt, Transportplanlegging