Klimasats-prosjekt

Forprosjekt hydrogendrevet minibuss

Prosjektnavn: Forprosjekt hydrogendrevet minibuss
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: Troms Og Finnmark fylkeskommune
Tilskudd: 171 250
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Hydrogen, Maskiner og kjøretøy