Klimasats-prosjekt

Forprosjekt hydrogenvegen

Prosjektnavn: Forprosjekt hydrogenvegen
Fylke: Vestland (N)
Søker: ULLENSVANG KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Energistasjon, Hydrogen