Klimasats-prosjekt

Forprosjekt klimavennlig idrettsbygg

Prosjektnavn: Forprosjekt klimavennlig idrettsbygg
Fylke: Agder (N)
Søker: Lyngdal kommune
Tilskudd: 139 500
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt