Klimasats-prosjekt

Forprosjekt klimavennlig miljøpark

Prosjektnavn: Forprosjekt klimavennlig miljøpark
Fylke: Rogaland (N)
Søker: Haugesund kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt