Klimasats-prosjekt

Forprosjekt klimavennlig miljøpark

Prosjektnavn: Forprosjekt klimavennlig miljøpark
Fylke: Rogaland (N)
Søker: HAUGESUND KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Haugaland Interkommunale Miljøverk skal utvide Årabrot miljøpark med to nye bygg, og vil utrede klimavennlige energiløsninger, bruk av massivtre og avfallsreduksjon på bygge- og anleggsplassen.