Klimasats-prosjekt

Forprosjekt KVU Bydrift

Prosjektnavn: Forprosjekt KVU Bydrift
Fylke: Oslo (N)
Søker: Oslo kommune Bymiljøetaten
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Forprosjekt, Maskiner og kjøretøy

Oslo kommune ved Bymiljøetaten skal analysere muligheten for nullutslipp ved vedlikehold og drift av veier i Oslo.

Relevante lenker