Klimasats-prosjekt

Forprosjekt miljøvennlig barnehage i Fitjar

Prosjektnavn: Forprosjekt miljøvennlig barnehage i Fitjar
Fylke: Vestland (N)
Søker: Fitjar kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt