Klimasats-prosjekt

Forprosjekt miljøvennlig barnehage i Fitjar

Prosjektnavn: Forprosjekt miljøvennlig barnehage i Fitjar
Fylke: Vestland (N)
Søker: FITJAR KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Fitjar kommune ønsker en klimavennlig kommunal barnehage, og vil utrede om det lønner seg å renovere eller bygge nytt. Utredningen skal blant annet se på ulike energiløsninger og materialvalg.