Klimasats-prosjekt

Forprosjekt sirkulær økonomi mellom virksomheter

Prosjektnavn: Forprosjekt sirkulær økonomi mellom virksomheter
Fylke: Nordland (N)
Søker: RANA KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Forprosjekt, Samarbeid med næringslivet