Klimasats-prosjekt

Forprosjekt SULP (sustainable urban logistic plan)

Prosjektnavn: Forprosjekt SULP (sustainable urban logistic plan)
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Forprosjekt, Transportplanlegging

Oslo kommune ved Bymiljøetaten skal utarbeide en bylogistikkplan med mål om utslippsfri varetransport innen 2030.

Relevante lenker