Klimasats-prosjekt

Forprosjekt SULP (sustainable urban logistic plan)

Prosjektnavn: Forprosjekt SULP (sustainable urban logistic plan)
Fylke: Oslo (N)
Søker: Oslo kommune Bymiljøetaten
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Forprosjekt, Transportplanlegging