Klimasats-prosjekt

Forprosjekt til Fagerheim skole

Prosjektnavn: Forprosjekt til Fagerheim skole
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: Horten kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt