Klimasats-prosjekt

Forprosjekt til Fagerheim skole

Prosjektnavn: Forprosjekt til Fagerheim skole
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: HORTEN KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Horten kommune skal bygge en ny barneskole og ønsker å redusere klimagassutslippene ved å blant annet utrede klimavennlige varmeløsninger og materialer.