Klimasats-prosjekt

Fossil nærtrafikk i Fitjar – vegen ut

Prosjektnavn: Fossil nærtrafikk i Fitjar – vegen ut
Fylke: Vestland (N)
Søker: FITJAR KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Transportplanlegging

Fitjar kommune skal utarbeide en mobilitetsanalyse. Kommunen har som mål å halvere den fossile nærtrafikken innen 2030, blant annet ved å øke andelen som går, sykler eller reiser kollektivt.

Relevante lenker