Klimasats-prosjekt

"Fossil nærtrafikk i Fitjar – vegen ut"

Prosjektnavn: "Fossil nærtrafikk i Fitjar – vegen ut"
Fylke: Vestland (N)
Søker: Fitjar kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Transportplanlegging