Klimasats-prosjekt

Fosslia omsorgssenter

Prosjektnavn: Fosslia omsorgssenter
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Stjørdal kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt