Klimasats-prosjekt

Fosslia omsorgssenter

Prosjektnavn: Fosslia omsorgssenter
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: STJØRDAL KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Stjørdal kommune ønsker å vurdere flere klimatiltak ved utvidelsen av et omsorgssenter, deriblant gjenbruk av betong, nye energiløsninger og en klimanøytral bygge- og anleggsplass.