Klimasats-prosjekt

Fylkeskommunalt Hydrogennettverk

Prosjektnavn: Fylkeskommunalt Hydrogennettverk
Fylke: Viken (N)
Søker: Viken fylkeskommune
Tilskudd: 125 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Nettverk