Klimasats-prosjekt

Fylkeskommunalt Hydrogennettverk

Prosjektnavn: Fylkeskommunalt Hydrogennettverk
Fylke: Viken (N)
Søker: VIKEN FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 125 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Nettverk

Nettverket ble opprettet i 2017 og består av Møre og Romsdal fylkeskommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune, Vestland fylkeskommune, Viken fylkeskommune, Trøndelag fylkeskommune, og kommunene Trondheim, Bodø, Berlevåg og Oslo.

Nettverket har som mål å bidra til verdikjeder for hydrogen lokalt, regionalt og nasjonalt. For å lykkes med dette skal nettverket jobbe med å:

  1. formidle erfaringer og øke kompetansen om hydrogen
  2. styrke samarbeidet mellom fylker
  3. koordinere offentlige hydrogeninitiativer

I 2020 har nettverket hatt stor aktivitet på digitale plattformer på grunn av Covid-19. Den viktigste møteplassen var Hydrogenkonferansen i juni med over 500 deltakere.