Klimasats-prosjekt

Gang- og sykkelnettverk på Vinstra

Prosjektnavn: Gang- og sykkelnettverk på Vinstra
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Nord-fron kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Transportplanlegging