Klimasats-prosjekt

Gang- og sykkelnettverk på Vinstra

Prosjektnavn: Gang- og sykkelnettverk på Vinstra
Fylke: Innlandet (N)
Søker: NORD-FRON KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging

Nord-Fron kommune skal kartlegge bevegelsesmønstre i Vinstra, et langstrakt og todelt sentrum. Kartleggingen skal inngå i reguleringsarbeid for å tilrettelegge for myke trafikanter.

Relevante lenker