Klimasats-prosjekt

Grøne dalar 2030 – klimavenleg transport

Prosjektnavn: Grøne dalar 2030 – klimavenleg transport
Fylke: Vestland (N)
Søker: Stryn kommune
Tilskudd: 975 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Transportplanlegging